preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bukovac Zagreb

 > Defektolog
Defektolog

R A D N O     V R I J E M E

               NEPARNI RAZREDI U JUTRO

              Ponedjeljak      od 08.00 do 14.00 sati           

              Utorak               od 13.00 do 19.00 sati     

              Srijeda               od 08.00 do 14.00 sati              Otvoreni sat za roditelje:

              Četvrtak            od 08.00 do 14.00 sati              Utorak od 17.00 do 18.00 sati i prema  dogovoru

               Petak                 od 08.00 do 14.00 sati

 

               NEPARNI RAZREDI POSLIJEPODNE

              Ponedjeljak      od 8.00 do 14.00 sati            

              Utorak               od 13.00 do 19.00 sati     

              Srijeda               od 13.00 do 19.00 sati             Otvoreni sat za roditelje:

              Četvrtak            od 13.00 do 19.00 sati             Četvrtak od 17.00 do 18.00 sati i prema  dogovoru

               Petak                 od 13.00 do 19.00 sati            

 

 

Tanja Šesto Slemenšek, prof. defektolog

Edukacijski rehabilitator

01/6463-110

 

 

Što radi školski defektolog?

Rad defektologa–stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora nalaže praćenje i razvoj individualnih sposobnosti učenika te pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Poslovi i zadaci edukacijskog rehabilitatora u stalnoj su interakciji sagledani kroz rad s učiteljima, roditeljima i ostalim stručnim službama te kroz neposredan rad s učenicima.

Rad s učenicima organiziran je prema potrebama učenika obzirom na satnicu i to grupni ili individualni oblik rada.

Identifikacija, dijagnosticiranje, kao i praćenje učenika s teškoćama vrši se tijekom cijele školske godine uz pomoć roditelja, učitelja i medicinskih timova te ostalih stručnih službi, tako da je broj učenika s Rješenjima o primjerenom obliku školovanja tijekom školske godine promjenjiv.

ORIJENTACIJSKA LISTA VRSTA TEŠKOĆA

Skupine vrsta teškoća su:

1. Oštećenja vida

2. Oštećenja sluha

3. Oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju

4. Oštećenja organa i organskih sustava

5. Intelektualne teškoće

6. Poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja

7. Postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju.

Učenik s teškoćama u razvoju je učenik čije sposobnosti u međudjelovanju s čimbenicima iz okoline ograničavaju njegovo puno, učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu s ostalim učenicima, a proizlaze iz:

  • tjelesnih, mentalnih, intelektualnih, osjetilnih oštećenja i poremećaja funkcija,
  • kombinacije više vrsta gore navedenih oštećenja i poremećaja.

Odgoj i obrazovanje učenika temelji se na načelima prihvaćanja različitosti učenika, prihvaćanja različitih osobitosti razvoja učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, izjednačavanja mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja te osiguravanja odgoja i obrazovanja učenika što bliže njegovu mjestu stanovanja.

 

PROGRAMSKA POTPORA KOJA SE PROVODI U ŠKOLI

Primjereni programi odgoja i obrazovanja učenika su:

  • redoviti program uz individualizirane postupke,
  • redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke,

Ad.1) Redoviti program uz individualizirane postupke

Redoviti program uz individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na vrstu teškoće mogu svladavati redoviti nastavni plan i program/kurikulum bez sadržajnog ograničavanja, ali su im zbog specifičnosti u funkcioniranju potrebni individualizirani postupci u radu.

Individualizirani postupci mogu biti iz jednog, više ili svih predmeta te za svakoga pojedinog učenika trebaju biti razrađeni kao pisani dokument, a izrađuju ga učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnim suradnikom škole te su ga dužni dati na uvid roditelju/skrbniku učenika tijekom prve polovice polugodišta.

Redoviti program uz individualizirane postupke provodi se u redovitome razrednom odjelu škole, a provode ga učitelji/nastavnici koji izvode nastavu i ostalim učenicima u tom razrednom odjelu.

Ad.2) Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na vrstu teškoće ne mogu svladavati nastavni plan i program/kurikulum bez sadržajnog ograničavanja te im je zbog specifičnosti u funkcioniranju potreban individualizirani pristup u radu i sadržajna prilagodba.

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke je redoviti program koji se sadržajno i metodički prilagođava učeniku.

Sadržajna prilagodba podrazumijeva individualiziranu prilagodbu nastavnih sadržaja redovitog programa sukladno sposobnostima i sklonostima učenika, a zahtijeva smanjivanje opsega nastavnih sadržaja.

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke može biti iz jednog, više ili svih predmeta, a izrađuju ga kao pisani dokument učitelji/nastavnici za svaki pojedini nastavni predmet u suradnji sa stručnim suradnikom škole te su ga dužni dati na uvid roditelju/skrbniku učenika tijekom prve polovice polugodišta.

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke provodi se u redovitome razrednom odjelu škole, a provode ga učitelji/nastavnici koji izvode nastavu i ostalim učenicima u tom razrednom odjelu.

Za kraj bih htjela naglasiti da svi mi ponekad u životu imamo različite probleme i poteškoće te da za njihovo rješavanje nije sramota potražiti pomoć. Dolazak školskom defektologu na razgovor ne znači da s vašim djetetom nešto nije u redu ili da ste učinili nešto loše – jednostavno znači da ste dobro procijenili da u školi postoji netko tko je educiran pomoći vam.

Kampanja "Mogu drugačije : što umjesto tjelesnog kažnjavanja?"

Autor: knjiznica bukovac, 5. 10. 2018. 12:11

OŠ Bukovac priključila se promociji projekta "Mogu drugačije : što umjesto tjelesnog kažnjavanja?". Defektologinja naše škole Tanja Šesto Slemenšek prisustvovala je okruglom stolu povodom istiomene kampanje koju je organizirao Hrabri telefon. S obzirom da je ovaj projekt namijenjen roditeljima, pozivamo vas da ga svakako pogledate na sljedećoj poveznici.

[više]

"I ja želim čitati!" - Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja

Autor: knjiznica bukovac, 14. 6. 2017. 12:15

U sklopu Kampanje naša je škola osmislila i provela nekoliko aktivnosti.

Defektologinja Tanja Šesto Slemenšek i knjižničarka Rahela na aktivu razredne nastave dodatno su upoznale učitelje s problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak. Govorilo se o načinima kako im pomoći u nastavi, o posebnom fontu namijenjenom baš njima, o prilagođenim lektirnim naslovima koji su dostupni u našoj knjižnici, o poznatim uspješnim osobama koji imaju navedene probleme i slično. Na kraju predavanja učiteljice su izradile informativni plakat na tu temu namijenjen učenicima koji smo izložili pred knjižnicom.

Učenici 6.D razreda uz vodstvo razrednice Kristine Lukačić, defektologinje Tanje Šesto Slemenšek i asistentice u nastavi Petre Ogrizek pokušali su pojasniti, a u sklopu projekta Različitost je bogatstvo, ostalim šestašima odgovor na to i još neka pitanja vezana uz naše različitosti i poteškoće u učenju s kojima se susreću učenici. Između ostalog su govorili i o teškoćama čitanja te kako svatko od nas (učenik, asistent, profesor, defektolog, knjižničar,...) može pomoći.

[više]

Zašto ponekad imamo različite testove?

Autor: knjiznica bukovac, 13. 6. 2017. 12:40

 
Učenici 6.D su pokušali pojasniti, a u sklopu projekta Različitost je bogatstvo, ostalim šestašima odgovor na to i još neka pitanja vezana uz naše različitosti i poteškoće u učenju s kojima se susreću učenici ne samo naše škole. Šestaši su usprkos vrućini i predzadnjem danu nastave sa zavidnom pažnjom poslušali predavanje, a nadamo se da su nešto i naučili. smiley
 
Petra Ogrizek, pomoćnica u nastavi
Kristina Lukačić, prof.
...
[više]

2. CAP konferencija "Vrijeme da zaustavimo nasilje nad djecom“

Autor: knjiznica bukovac, 4. 5. 2017. 11:29

Udruga roditelja "Korak po korak" 24. i 25. travnja uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, održala je 2.CAP Konferenciju "Vrijeme da zaustavimo nasilje nad djecom“. Konferencija se održala u Kući Europe u Zagrebu. Susret je okupio stručnjake, odgojno obrazovne djelatnike iz cijele Hrvatske koji su aktivno uključeni u CAP (Child Assault Prevention) program, usmjeren na primarnu prevenciju zlostavljanja i osnaživanje djece u sprečavanju napada vršnjaka, nepoznatih osoba (otmice) i djeci poznatih odraslih osoba. Program nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih od verbalnog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja. 

 
U našoj školi CAP program provodi se dugi niz godina u sklopu školskog preventivnog programa. Ove školske godine CAP program proveli smo s učenicima i roditeljima učenika drugih i trećih razreda. Rezultati evaluacije su odlični. Program provodi naša pedagoginja Jadranka Bizjak Igrec s učiteljicama razredne nastave Marijom Veronkicom Cvjetković i Marijom Pavičić.
[više]

Okrugli stol na temu „Pomoćnici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“

Autor: knjiznica bukovac, 9. 4. 2017. 11:01

Budući da je OŠ Bukovac škola-partner u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“, sudjelovali smo na OKRUGLOM STOLU održanog dana 05.04.2017. u Hrvatskom školskom muzeju.

Istovremno je postavljena i izložba radova učenika uključenih u projekt (traje do 21.4.), te je predstavljen i Priručnik za osposobljavanje pomoćnika u nastavi. Evo i nekoliko fotografija.

Tanja Šesto Slemenšek, prof. defektolog

[više]

OŠ Bukovac dio projekta „Pomoćnici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“

Autor: knjiznica bukovac, 17. 11. 2016. 15:39

Projekt „Pomoćnici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta uz potporu pomoćnika. U okviru Projekta provodi se program osposobljavanja za poslove pomoćnika te izrada edukativnog materijala u cilju dugoročnog utjecaja na ciljne skupine. Projektom se omogućuje daljnje aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u društvu i priprema za tržište rada sukladno njihovim sposobnostima. Naša je škola dio tog vrijednog projekta, više o kojem pročitajte na službenim stranicama.
U sklopu projekta naša škola već godinama pruža potporu učenicima s teškoćama i često sudjelujemo na različite kreativne načine u vidu potpore inkluziji.

...

[više]

"I ja želim čitati!" - Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja (jesen, 2016.-jesen, 2017.)

Autor: knjiznica bukovac, 22. 8. 2016. 10:23

U Hrvatskoj nema sustavnog i organiziranog istraživanja teškoća čitanja kod školske djece ni njihovog praćenja. Disleksija je jedna od teškoća čitanja, znači i učenja. Disleksija uključuje uz probleme čitanja i ozbiljne probleme u stjecanju vještine pisanja.

Hrvatska udruga za disleksiju raspolaže podatkom da oko 30.000 učenika u osnovnim školama ima disleksiju kao najčešći oblik teškoće čitanja što predstavlja oko 5-10% osnovnoškolske populacije. Hrvatsko logopedsko društvo donosi podatak o svakom desetom učeniku koji ima poteškoće sa čitanjem.

Zadaća je ove kampanje informirati ljude, educirati ih, te učiniti osjetljivijima za problematiku osoba s teškoćama čitanja. Pokušat će se utjecati i na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio osobama s teškoćama čitanja lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi. Kampanja koju pokreću knjižničari pokušat će povezati sve one sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama učenja. Ključna je poruka Kampanje: IMATE LI TEŠKOĆE S ČITANJEM? DOBRO DOŠLI U KNJIŽNICU!

Osnovna škola Bukovac će biti jedan od sudionika kampanje koji će se  uključiti u organiziranje izložbi na temu osoba s teškoćama u čitanju i organizirati radionice i  tematska predavanja za roditelje i nastavnike te će tijekom jeseni dijeliti letke kampanje učenicima škole i njihovim roditeljima.

Više o kampanji pročitajte u nastavku.

[više]

OŠ Bukovac i projekt "Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju"

Autor: knjiznica bukovac, 25. 9. 2015. 10:41

Prijavili smo se za projekt Europske Unije i Vijeća Europe „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“, za edukaciju djelatnika škole za izradu Školskih razvojnih planova za inkluzivnu škole. Samo pet škola u Hrvatskoj je odabrano za sudjelovanje u edukaciji „Strateški plan za razvoj inkluzivne škole“. Od tih pet škola, naša je jedna od izabranih. Edukacija će biti organizirana u Zagrebu 2. i 3 listopada ove godine i pomoći će školama da se osvrnu na njihove inkluzivne prakse i pomoći će im u razvoju/poboljšanju njihovih vrijednosti, misija i vizija, kao i ciljeva i aktivnosti škola u okrugu inkluzivnog obrazovanja.

Više o projektu na službenim stranicama i Facebook stranici projekta.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


NAJAVA DOGAĐANJA

BOŽIĆNI PLES za učenike od 5. do 8. razreda

PETAK 14.12. 

19-21 h

 
 
 
 
MOBILNOST/MOBILITY

 English version

 
E DNEVNIK

 
VREMENIK PROVJERA
 
RASPORED ZVONA

 
ŠKOLSKI LIST

 
LEKTIRA

 
DOKUMENTI
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
ŠKOLSKA STRANICA
 
POVEZNICE

 
NATJEČAJI

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 9. 2012.

Ukupno: 612847
Ovaj mjesec: 2801
Ovaj tjedan: 591
Danas: 235
 
 > Defektolog
CMS za škole logo
Osnovna škola Bukovac Zagreb / Trnac 42, HR-10000 Zagreb / os-bukovac-zg.skole.hr / os-zagreb-033@os-bukovac-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju